Qonaq
Surə
Surə
113
Surə
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Ayə
1
Ayə
1 - 5
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Surə 113, Əl-Fələq (Fələq)
С именем
С именем
Аллаха,
Аллаха,
Милостивого,
Милостивого,
Милосердного!
Милосердного!
113:1
Скажи:
Скажи:
Обращаюсь за защитой
Обращаюсь за защитой
к Господу
к Господу
рассвета
рассвета

113:2
от
от
зла
зла
того, что
того, что
Он сотворил,
Он сотворил,

113:3
и от
и от
зла
зла
мрака,
мрака,
когда
когда
он окутывает
он окутывает

113:4
и от
и от
зла
зла
плюющих (колдуний)
плюющих (колдуний)
на
на
узлы,
узлы,

113:5
и от
и от
зла
зла
завистника,
завистника,
когда
когда
он завидует».
он завидует».