Surə 11. Hud (Hud)
11
Джуз 12
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 11, Hud (Hud)
Şübhəsiz ki,
hər birinə
-
tam verəcəkdir.
Rəbbin
əməllərinin əvəzini
Şübhəsiz ki, Allah
etdiklərindən
xəbərdardır.