Surə 11. Hud (Hud)
11
Джуз 12
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 11, Hud (Hud)
sonra
gəldikdən
Əmrimiz
oranın çevirdik
üstünə
altını
üstünə yağdırdıq.
onların
daşları
odda bişmiş gil
ardıcıl olaraq
O daşlara işarə qoyulmuşdur.
yanında
Rəbbinin
И не (далеки)
Onlar
zalımlardan da
uzaq deyildir