Surə 13. Ər-Rad (Rad)
13
Джуз 13
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 13, Ər-Rad (Rad)
De
kimdir
Rəbbi
Göylərin
və yerin
De
Allahdır
De
Siz tutursunuz
Siz Onu qoyub
dost
qadir olmayanlar
özlərinə nə bir fayda
nə də bir zərər verməyə
De
eyni ola bilərmi
Korla
görən
Yaxud
eyni ola bilərmi
zülmətlə
nur
Yoxsa
onlar tapdılar
Allaha
şəriklər
Onun yaratdığı kimi
yaradan
və bənzər göründü
bu yaradılış
onlara
De
Allahdır
yaradan
Hər şeyi
O
Təkdir
hər şeyə Qalib gələndir