Surə 15. Əl-Hicr (Əl-Hicr)
15
Джуз 14
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 15, Əl-Hicr (Əl-Hicr)
Şübhəsiz ki,
Biz
nazil etdik,
Zikri
əlbəttə, Biz
onu
qoruyacağıq.