Surə
21
Surə
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Surə 21. Əl-Ənbiya (Ənbiya)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Surə 21, Əl-Ənbiya (Ənbiya)
Уже
Мы ниспослали
вам
Писание,
в нём -
ваше напоминание
неужели не
уразумеете?