Qonaq
Surə
Surə
21
Surə
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Surə 21, Əl-Ənbiya (Ənbiya)
21:103
Не
Не
опечалит их
опечалит их
страх
страх
великий,
великий,
и встретят их
и встретят их
ангелы:
ангелы:
«Это -
«Это -
ваш день,
ваш день,
который
который
были вы (такими, что)
были вы (такими, что)
обещали вам!»
обещали вам!»