Qonaq
Surə
Surə
25
Surə
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Surə 25, Əl-Furqan (Furqan)
25:15
Скажи:
Скажи:
«Это ли
«Это ли
лучше,
лучше,
или
или
Сад
Сад
Вечности,
Вечности,
который
который
обещан
обещан
остерегающимся
остерегающимся
(и) будет
(и) будет
для них
для них
воздаянием
воздаянием
и возвращением?»
и возвращением?»