Cüz 19
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 26, Əş-Şuəra ( Şuara)
O vaxt
dedi:
onlara
qardaşları
Lut
“Məgər siz
qorxmursunuz?
Həqiqətən, mən
sizin üçün
bir elçiyəm.
etibar edilməli
qorxun
Allahdan
və mənə itaət edin!
istəmirəm.
Mən sizdən
bunun əvəzinə
-
heç bir mükafat
Həqiqətən,
mənim mükafatım
ancaq
Rəbbinə aiddir.
aləmlərin
Doğrudanmı siz yaxınlıq edirsiniz?
yalnız kişilərlə
bəşər övladından
tərk edirsiniz?
yaratdığı
sizin üçün
Rəbbinizin
qadınlarınızı
Xeyr!
Siz, həqiqətən də,
adamlarsınız”.
həddi aşan