Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Onlar ardınca getdilər
oxuduqlarının
şeytanların
səltənətində
səltənətində
kafir olmadı
Süleyman
Lakin
şeytanlar
kafir oldular.
öyrədərək
insanlara
sehri
nazil olanı
iki mələyə
Babildə
Harut
və Marut
öyrətmirdilər
heç kəsə
deməmiş
Biz ancaq
bir sınağıq
sən gəl kafir olma
öyrənirdilər
onlardan
ayıracaq işləri
ərlə arvadı
Lakin
onlar
zərər verə bilərlər
heç kəsə
ancaq
izni
Allahın
öyrənirdilər
zərər verən
faydası olmayan
Onlar bilirdilər ki
onu əldə edən kimsə
yoxdur
ona
axirətdə
heç bir pay
necə də pisdir
əvəzində satın aldıqları şey
Nəfslərinin
Kaş
biləydilər