Qonaq
Surə
Surə
2
Surə
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2:109
Хотели бы
Хотели бы
многие
многие
из
из
людей
людей
Писания
Писания
-
обратить вас
обратить вас
после
*
после
вашей веры
вашей веры
в неверующих
в неверующих
из-за зависти
из-за зависти
от
*
от
самих себя
самих себя
после того,
*
после того,
как
как
стала ясной
стала ясной
им
им
истина.
истина.
Извините же
Извините же
и отвернитесь,
и отвернитесь,
пока не
пока не
приведёт
приведёт
Аллах
Аллах
Своё повеление.
Своё повеление.
Поистине,
Поистине,
Аллах
Аллах
над
над
каждой
каждой
вещью
вещью
мощен!
мощен!