Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
istəyərlər
bir çoxu
Kitab əhlindən
sizi qaytarmaq
iman gətirdikdən sonra
kafirliyə
paxıllıqları üzündən
sizi
sonra da
həqiqəti bildikdən
bağışlayın
və baş qoşmayın
gəlincəyə
Allah
Öz əmri ilə
Həqiqətən
Allah
hər
şeyə
qadirdir