Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
və deyirlər
Yəhudilər
не являются
Xaçpərəstlər
heç bir şeyə əsaslanmırlar
və deyirlər
xaçpərəstlər
не являются
Yəhudilər
heç bir şeyə əsaslanmırlar
Halbuki onlar
oxuyandırlar
Kitab
Так
danışırlar
Cahillər
onların danışdığı kimi
Allah
hökm
onların arasında
Qiyamət günü
şey barəsində
ixtilafa düşdükləri