Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
və kim
daha zalım
mane olnalardan
məscidlərində
Allahın
zikr edilməsinə
orada
Onun isminin
və çalışanlardan
onların viranə qalmasında
belələri
olmadı
onlara
oraya girmələri
başqa
qorxu içindən
onlar üçün
bu dunyada
rüsvayçılıq
və onlar üçün
Axirətdə
əzab
böyük