Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
razı qalmayacaqlar
səndən
yəhudilər
nə də xaçpərəstlər
Sən tabe olmayınca
onların dininə
De
Поистине
haqq yolu
Allahın
doğru yoldur
Əgər
uysan
onların istəklərinə
sonra
sənə gələn
elmdən
то не (будет)
səni
Allahdan
bir qoruyan
nə də bir xilas edən olar.