Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
И (упомяни о том, как) когда-то
Biz etdik
evi
ziyarət
insanlar
və əmin-amanlıq
edin
dayandığı yeri
İbrahimin
namazgah
Biz dedik
İbrahimə
və İsmailə
təmizləyin
Evimi
təvaf edənlər
və təvaf edənlər
və rüku
və səcdə edənlər