Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Bir zaman
dedi
İbrahim
Ey Rəbbim
et
Buranı
bir şəhər
təhlükəsiz
ruzi ver
onun əhalisinə
məhsullardan
iman gətirənlərə
onlardan
Allaha
və Axirət gününə
dedi
kafir olanlara
zövq almağa izn verərəm
bir qədər
sonra da
giriftar edərəm
Cəhənnəm oduna
Ora necə də pis
dönüş yeridir