Qonaq
Surə
Surə
2
Surə
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2:132
И завещал
И завещал
это
это
Ибрахим
Ибрахим
своим сынам
своим сынам
и Йакуб:
и Йакуб:
«О сыны мои!
«О сыны мои!
Поистине,
Поистине,
Аллах
Аллах
избрал
избрал
для вас
для вас
Верование,
Верование,
так не
так не
умирайте (никак)
умирайте (никак)
кроме (как)
кроме (как)
вы будучи
вы будучи
предавшимися».
предавшимися».