Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Deyin
iman gətirdik
Allaha
nazil olana
bizə
nazil olana
İbrahimə
və İsmailə
və İshaqa
və Yaquba
və onun nəslinə
və verilənlərə
Musa
və İsaya
və verilənlərə
peyğəmbərlərə
özlərinin Rəbbi tərəfindən
fərq qoymuruq.
onların arasında
Biz
Ona
təslim olanlarıq