Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2
Джуз 1
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Yoxsa
deyirsiniz
что
İbrahimin
İsmailin
İshaqın
Yaqubun
və onun nəslinin
yəhudi
və yaxud
xaçpərəst
De
Siz
daha yaxşı bilirsiniz
yoxsa
Allah
kim
daha zalım
kimsələrdən
gizlədən
şəhadəti
ozündə
Allahdan
И не (является)
Allah
xəbərsiz deyildir­
etdiklərinizdən