Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
və beləcə
etdik sizi
ümmət
orta
olasınız üçün
şahid
insanlara
və olsun
peyğəmbər
sizə
şahid
və etmədik
qibləni
hansı ki
sən oldun
orada
ancaq
bilməmiz üçün
kim
tabe olacaq
elçiyə
o kimsədən ki
geri dönər
üzərində
topuqları
və əgər
olarsa
gerçəkdən çətin
ancaq
o kimsələrə ki
hidayət verdi
Allah
və deyil
Allah
zay edəcək
imanınızı
həqiqətən
Allah
insanlara
əlbətdə çox şəfqətlidir
çox mərhəmətlidir