Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Biz gördük
çevrildiyini
sənin üzünün
göyə tərəf
döndərəcəyik
qibləyə tərəf
razı qalacağın
çevir
üzünü
tərəf
Məscidulharama
Harada
olursunuzsa olun
çevirin
üzünüzü
ona tərəf
Şübhəsiz ki
Kitab verilənlər
bilirlər
bunun
gerçək
Rəbbi tərəfindən
deyildir
Allah
xəbərsiz
onların etdiklərindən