Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2
Джуз 2
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Biz gördük
çevrildiyini
sənin üzünün
göyə tərəf
döndərəcəyik
qibləyə tərəf
razı qalacağın
çevir
üzünü
tərəf
Məscidulharama
Harada
olursunuzsa olun
çevirin
üzünüzü
ona tərəf
Şübhəsiz ki
Kitab verilənlər
bilirlər
bunun
gerçək
Rəbbi tərəfindən
deyildir
Allah
xəbərsiz
onların etdiklərindən