Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Həqiqətən də
yaradılmasında
göylərin
və yerin
əvəz olunmasında
əvəz olunmasında
gündüzün
gəmilərdə
üzən
dənizdə
fayda verən şeylərlə
insanlara
endirdiyi
Allahın
göydən
suda
diriltdiyi
onunla
torpağı
ölmüş
yaymasında
onun üzərində
bütün
heyvanatı
dəyişdirilməsində
küləklərin
göylə
ram edilmiş
göylə arasında
və yer
dəlillər vardır
insanlar üçün
başa düşən