Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
İnsanlardan
tutur
Allahdan qeyrilərini
tay
sevirlər
Allahı sevdikləri kimi
İman gətirənlərin isə
daha güclüdür
olan sevgisi
Allaha
Əgər
görəydilər
zülm edənlər
gördükləri zaman
əzab
həqiqətən
qüvvətin
Allaha məxsus
bütün
Allahın
şiddətli
əzab verdiyini