Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Şübhəsiz ki,
gizli saxlayanlar
nazil etdiyi
Allahın
kitabda
əldə edənlər
bununla
cüzi miqdarda
onlar
bir şey doldurmurlar
öz qarınlarına
oddan başqa
onları danışdırmaz
Allah
Qiyamət günü
onları təmizə çıxarmaz
Onlar üçün
əzab vardır.
üzücü