Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
deyildir
Yaxşı əməl
çevirməyiniz
üzünüzü
məşriqə tərəf
və məğribə
Lakin
yaxşı əməl
iman gətirən
Allaha
Axirət gününə
və mələklərə
və kitablara
və peyğəmbərlərə
sərf edən
malı
sevdiyi
qohum-əqrəbaya
və yetimlərə
və kasıblara
və müsafirlərə
və dilənənlərə
və kölələrin azad edilməsinə
namaz qılıb
zəkat verən
əhdlərini yerinə yetirən
əhd bağladıqda
səbr edən şəxslərdir
sıxıntı
və xəstəlik üz verdikdə
habelə döyüşdə
Onlar
doğru olanlardır
və məhz onlardır
müttəqi