Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Ey
iman gətirənlər
vacib edildi
sizə
qisas
Öldürülənlərə görə
azad olandan
Azad kəsə görə
kölədən
köləyə görə
qadından
qadına görə
Əgər
əfv edilsə
qardaşı tərəfindən
bir şeylə
onda davranmalı
insafla
və qanbahası
ona
müvafiq qaydada
Bu
yüngülləşdirmə
Rəbbiniz tərəfindən
və mərhəmətdir
kim
həddi aşsa
bundan sonra
onun üçün
bir əzab vardır
üzücü