Surə
2
Surə
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2:181
А кто
А кто
изменит его
изменит его
после того, как
после того, как
услышал его,
услышал его,
то ведь
то ведь
грех за это
грех за это
(только) на тех,
(только) на тех,
которые
которые
изменяют это.
изменяют это.
Поистине,
Поистине,
Аллах —
Аллах —
слышащий,
слышащий,
знающий!
знающий!