Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
günləri
müəyyən sayda olan
kim
sizlərdən
xəstə
və ya
səfərdə
eyni sayda
günlərdə
başqa
taqəti olmayanlar isə
fidyə verməlidirlər
bir kasıbı yedirtməklə
Kim
könüllü olaraq
yaxşılıq etsə
bu
daha xeyirli olar
onun üçün
oruc tutmaq
daha xeyirlidir
sizə
Biləsiniz ki