Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
ayı
ramazan
hansı ki
nazil edilmişdir
onda
Quran
doğru yolu göstərən
insanlara
açıq-aydın dəlilləri
hidayətdən
və haqqı batildən ayıran
və kim
şahid oldu
sizlərdən
bu aya
oruc tutsun
və kim
olsa
xəstə
və ya
səfərdə
eyni sayda
günlərdən
digər
istəyir
Allah
sizin üçün
asanlıq
və istəmir
sizin üçün
çətinlik
və tamamlamanız üçün
müddəti
uca tutmanız üçün
Allahı
sizi doğru yola yönəltdiyinə görə
Bəlkə siz
şükür edəsiniz