Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2
Джуз 2
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
halal edildi
halal edildi
gecəsi
orucluq
yaxınlıq etmək
zövcələrinizlə
Onlar
bir libas
sizin üçün
siz də
libassınız
onlar üçün
bilir
Allah
siz
öz nəfsinizin tələbinə dözə bilmirsiniz
Elə buna görə də O, tövbənizi qəbul edib
bağışladı
sizi
Artıq
onlara yaxınlaşın
və nail olmağa çalışın
bəyəndiyinə
Allahın
sizin üçün
yeyin
və için
seçilənə qədər
sap
sapdan
qara
Dan yeri söküləndə
sonra
orucunuzu tamamlayın
gecəyədək
onlarla yaxınlıq etməyin
etikafda olduğunuz zaman
Məscidlərdə
Bunlar
Allahın sərhədləridir
onlara yaxınlaşmayın
belə
bəyan edir ki
Allah
Öz ayələrini
insanlara
bəlkə
qorxalar