Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Səndən soruşurlar
yeni doğan aylar barəsində
De
vaxt ölçüləridir
insanlar üçün
və həcc üçün
deyildir
yaxşı əməl
daxil olmağınız
evlərə
arxa tərəfindən
Lakin
yaxşı əməl
qorxan şəxsdir
daxil olun
evlərə
qapılarından
qorxun ki
Allahdan
bəlkə
nicat tapasınız