Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
öldürün
harada rast gəlsəniz
siz onları çıxardın
sizi çıxartdıqları yerdən
Fitnə
daha pisdir
qətldən
vuruşmayın
Məscidulharamın yanında
Onlar sizinlə vuruşmayınca
Əgər sizinlə vuruşsalar
siz də onları öldürün
belədir
cəzası
Kafirlərin