Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2
Джуз 2
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
tam yerinə yetirin
həcc
və ümrəni
Allah üçün
Əgər sizin qarşınızı kəssələr
müyəssər olan
bir qurbanlıq
qırxmayın
başınızı
çatana
qurbanlıq
öz yerinə
Sizlərdən
xəstələnən
və ya
əziyyət çəkən varsa
başındakı
fidyə olaraq
oruc tutmalı
ya sədəqə verməli
ya da qurban kəsməlidir
Əmin olduğunuz təqdirdə
istifadə edən kəs
ümrəni
həccə qədər
asan başa gələn
qurbanlıq verməlidir
tapmayanlar isə
oruc tutmalıdır
üç
gün
həcc əsnasında
və yeddi
qayıtdıqda isə
bu da tam on gün edir
Bu
aiddir
ailəsi
yaşamayanlara
Məscidulharamda
və qorxun
Allahdan
və bilin ki
həqiqətən
Allah
şiddətli
cəza verəndir