Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
bitirdikdə
mərasiminizi
yad edin
Allahı
yad etdiyiniz kimi,
atalarınızı
hətta bundan da artıq
yad edin
və İnsanlar arasında
deyənlər vardır
Ey Rəbbimiz
Bizə ver
elə bu dünyada
Belə şəxslərin
axirətdə
bir payı