Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
yad edin
Allahı
günlərdə
Sayı müəyyən olan
Kim
geri qayıtsa
iki gün ərzində
olmaz
bir günah
ona
Kim
yubanarsa
olmaz
bir günah
ona
qorxanlara aiddir
qorxun
Allahdan
və bilin ki
həqiqətən siz
Onun hüzuruna
toplanılacaqsınız