Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
idi
İnsanlar
ümmət
bir
göndərdi
Allah
peyğəmbərlər
müjdə verən
və qorxudan
nazil etdi ki
onlarla birlikdə
kitab
haqq
hökm versin
arasında
insanlar
ixtilafa düşdükləri şeylərə dair
Halbuki
ixtilafa düşdülər
ancaq
verilmiş şəxslər
gəldikdən sonra
gəldikdə
özlərinə
açıq-aydın dəlillər
paxıllıq üzündən
aralarındakı
Allah isə haqqa yönəltdi
iman gətirənləri
ixtilafda olduqları
haqqdan
Öz icazəsi ilə
Allah
yönəldər
istədiyini
düz yola