Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Yoxsa
siz elə güman edirdiniz ki,
daxil olacaqsınız
Cənnətə
başınıza gəlmədən
подобное, (что постигло)
başına gələnlər
sizdən əvvəlkilərin
üz vermiş
sıxıntı
və xəstəlik
elə sarsılmışdılar ki
hətta
dedilər
Peyğəmbər
möminlər
onunla birlikdə
nə vaxt
köməyi
Allahın
həqiqətən
köməyi
Allahın
yaxındır