Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
vacib edildi
sizə
sizə
xoşunuza gəlməsə də
Sizin
Ola bilsin ki
sevmədiyiniz
bir şey
və o
xeyirli
sizin üçün
Ola bilsin ki
sevdiyiniz
bir şey isə
və o
zərərli olsun
sizin üçün
Allah
bilir
siz
bilmirsiniz