Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Səndən soruşurlar
barəsində
haram ayında
vuruşmaq
onda
De
vuruşmaq
onda
böyük günahdır
Lakin sapdırmaq,
Allah yolundan
inkar etmək
Onu
Məscidulharama
çıxartmaq
onun sakinlərini
oradan
daha böyük günahdır
Allah yanında
Fitnə isə
böyük günahdır
qətldən
əl çəkməyəcəklər
vuruşmaqdan
hətta
sizi döndərənə qədər
dininizdən
əgər
bacarsalar
dinindən dönüb
Sizlərdən
dinindən
ölsə
kafir olaraq
və onların
puça çıxar
əməlləri
dünyada
və axirətdə
Onlar
sakinləridirlər
Od
onlar
orada
əbədi qalacaqlar