Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Səndən soruşurlar
sərxoşedici barəsində
və qumar barəsində
De
İkisində də
günah
böyük
mənfəət vardır
insanlar üçün
Amma günahları
daha böyükdür
mənfəətlərindən
Səndən soruşurlar
xərcləyəcəklərini
De
artıq qalanını
belə
bəyan edir
Allah
sizə
ayələri
bəlkə fikirləşəsiniz