Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
dünya
və axirət barəsində
Səndən soruşurlar
yetimlər haqqında
De
Onlara yaxşılıq etmək
xeyirlidir
Əgər
onları qatırsınızsa
onlar sizin qardaşlarınızdır
Allah
ayırd edir
fəsad törədəni
yaxşılıq edəndən
Əgər
istəsəydi
Allah
sizi çətin vəziyyətə salardı
Şübhəsiz ki
Allah
Qüdrətlidir
Müdrikdir