Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
evlənməyin
Müşrik qadınlar
iman gətirməyincə
Əlbəttə bir kəniz
iman gətirmiş
daha xeyirlidir
müşrik bir qadından
sizi heyran edsə belə
ərə verməyin
Müşrik kişilər
iman gətirməyincə
Əlbəttə, bir kölə
iman gətirmiş
daha xeyirlidir
müşrik bir kişidən
sizi heyran edsə belə
Onlar
Onlar çağırırlar
Oda çağırırlar
Allah
dəvət edir
Cənnətə
və bağışlanmağa
Öz izni ilə
bəyan edir ki,
Öz ayələrini
insanlara
bəlkə, onlar
ibrət alsınlar