Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Səndən soruşurlar
heyz barəsində
De
Bu
əziyyətverici bir haldır
kənar olun
qadınlardan
Heyz vaxtı
və yaxınlıq etməyin
pak olmayınca
təmizləndikdən sonra
onlara yaxınlaşın
sizə buyurduğu yerdən
Allah
Şübhəsiz ki,
Allah
sevir
tövbə edənləri də
sevir
pak olanları