Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
və boşanmış qadınlar
gözləməlidirlər
özləri
üç heyz müddəti
halal olmaz
onlara
gizlətmək
yaratdığını
Allahın
onların bətnində
Əgər
iman gətirirlərsə
Allaha
və Axirət gününə
onların ərləri
daha çox haq sahibidirlər
onları qaytarmağa
bu (müddət ərzində)
Əgər
istəsələr
barışmaq
və onların (qadınların) vardır (haqları)
kimi
onların (kişilərin) üzərlərindəki
örfə (adətə) uyğun
və Kişilərə (haqları)
onların (qadınların) üzərində
bir dərəcə artıqdır
Allah
Qüdrətlidir
Müdrikdir