Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Boşanma
iki dəfə
saxlamaq
müvafiq qayda üzrə
yaxud
buraxmaq gərəkdir
xoşluqla
halal olmaz
sizə
götürmək
Onlara verdiklərinizdən
bir şey
Yalnız
qorxması istisnadır
yerinə yetirməyəcəklərindən
hədlərini
Allahın
Əgər
qorxsanız
yerinə yetirməyəcəklərindən
hədlərini
Allahın
bir günah yoxdur ikisinə də
onların
bir şey əvəz verməsində
Bunlar
hüdudlarıdır
Allahın
onları aşmayın
aşanlar
hüdudlarını
Allahın
məhz onlar
zalımlardır