Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
boşadığınız
Qadınlarınızı
sona yetişdiyi zaman
onların gözləmə müddəti
onları onları
müvafiq qayda üzrə
ya da
buraxın
müvafiq qayda üzrə
onları saxlamayın
Zərər vurmaq
təcavüz etmək məqsədilə
Kim
etsə
bunu
ancaq
zülm etmiş olar
özünə
salmayın.
ayələrini
Allahın
ələ
yadınıza salın
nemətlərini
Allahın
sizə
nazil etdiyi
sizə
Kitabdan
hikməti
öyüd-nəsihət vermək üçün
onunla
qorxun
Allahdan
və bilin ki
Allah
hər şeyi
bilir