Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
boşadığınız zaman
qadınlarınızı
və onların gözləmə müddəti başa çatdığı zaman
mane olmayın
ərə getməyə
ərlərinə
если они
razılığa gələrsə
öz aralarında
müvafiq qayda üzrə
Bu
öyüd-nəsihətdir
kim
sizlərdən
iman gətirənlərə
Allaha
və Axirət gününə
Bu
daha yaxş
sizin üçün
və daha pakdır
Allah
bilir
siz isə
bilmirsiniz