Juz' 2
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Analar
əmizdirməlidirlər
öz övladlarını
iki il
tam
istəyənlər üçündür
tamamlamaq
əmizdirməni
üzərinə düşür
uşağın atasının
yeməyi
və geyimi
müvafiq qayda
yüklənməz
Heç kəs
çatdığından artıq
zərər verilməməlidir
anaya
öz övladına görə
nə də ataya
öz övladına görə
varisin üzərinə düşür
eynilə
Əgər
istəsələr
süddən kəsmək
razılığı
özlərinin
və məsləhəti ilə
heç bir günah sayılmaz.
ikisinə də
Əgər
istəyirsinizsə
əmizdirmək
siz uşaqlarınızı
heç bir günah olmaz
sizə
zaman
təslim etdiyiniz
şeyi
verdiyiniz
müvafiq qayda üzrə
Allahdan qorxun
və bilin ki
Allah
sizin nə etdiklərinizi
görür.