Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
ölənlərin
Sizlərdən
qoyub getdiyi
zövcələr
gözləməlidirlər
dörd
ay
və on
və bitərkən
gözləmə müddəti­
günah sayılmaz
sizə
barədə etdikləri
özləri
müvafiq qayda üzrə
və Allah
nə etdiklərinizdən
xəbərdardır